• Aynî, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
  • Alım-satım sözleşmeleri,
  • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetimi,
  • Yabancıların mülk edinmesi,
  • Gayrimenkul finansmanı,
  • Ortaklar arasındaki ihtilaflarda izale-i şüyu davasının açılması ve satışın sürecinin yönetimi,
  • Haksız tapu devirlerinde tapu iptal ve tescil davası sürecinin takibi,
  • Tapu tescil işlemlerinin yürütülmesi,
  • Gayrimenkullerin ipotek edilmesi, ipoteğin kaldırılması veya paraya çevrilmesi işlemlerinin yürütülmesi,
  • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kiracının tahliye işlemlerinin yürütülmesi