Fikri Mülkiyet Hukuku, Marka Patent Hukuku ve Rekabet Hukukuna İlişkin Danışmanlık Hizmeti

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin İhlallerde Uzlaşma veya Dava Sürecinin Yürütülmesi

Haksız Rekabet ve Marka İhlallerinde Arabuluculuk, Uzlaşma, Tahkim ve Yargılama Süreçleri

Markalara İlişkin Taklitle Mücadele Stratejilerinin Geliştirilmesi

Patent, Marka, Tasarım ve Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması

Hükümsüzlük Davalarına İlişkin Gerekli Savunma İşlemleri

Yapılan Eylemin Haksız Olup Olmadığının Tespiti Davası

Haksız Rekabetin Men’i Davasının Açılması ve Takibi

Haksız Rekabetin Sonucu Doğan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması

Haksız Rekabet Yanlış veya Yanıltıcı Beyanlarla Yapılmışsa, Bu Beyanların Düzeltilmesi Davası

Kusur Varsa, Zarar ve Ziyanın Tazmini Davası

Borçlar Kanununda Gösterilen Koşullar Varsa Manevi Tazminat Davasının Açılması