Sigorta Hukuku Davaları Nelerdir? Trafik Sigortası Nedir; Hayatın insana neler getireceği belli olmuyor. Doğal afetler, kazalar, her daim insan hayatında ön görülemez risklerini beraberinde getirmiştir. İşte bu yüzden her şeye hazırlıklı olunması gerektiği söylenir.

Araç kullanırken, iş yerinde çalışırken başımıza çeşitli kazaların gelebilme ihtimali vardır. Bunlar gerek bize gerek iş yerimize gerekse sahip olduğumuz mallara zarar verebilir. Çoğu zaman cana geleceğine mala gelsin deriz lakin zararın boyutu büyük olduğunda çoğu zaman bu söz de teselli vermiyor.

Günümüzde artık bu tür zararların hukuki yoldan karşılanması adına bizim lehimize olan durumlar söz konusu. Durum böyle olunca insanlar genel olarak sigorta hukuku davaları nelerdir? Trafik sigortası nedir gibi soruları araştırıyor.

Küçük zararlar, çoğu zaman bireylerin tasarruflu davranması halinde bütçelerinde fazla bir zarar meydana getirmemektedir. Ancak gerek iklim değişiklikleri ve doğa olaylarından kaynaklı sorunlar, gerekse insandan kaynaklı ve teknoloji ile paralel olarak ilerleyen tehlikeli cihazlarda meydana gelen arızalar ( patlamalar vs. ) bizleri büyük zararlara uğratabilmektedir. Bunlar ciddi boyutlarda ekonomik hasarlara yol açarak bireyleri zor durumda bırakmaktadır. İşte bu gibi sorunlar ‘ Sigorta Hukuku ‘ ihtiyacının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

 

 

Sigorta Hukuku Nedir?
Bu sistem; benzer sorunlar dahilinde büyük zararlara maruz kalabileceğini düşünen kişilerin, sorun meydana geldiği takdirde ekonomik zararlarının karşılanabilmesi adına bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için önceden ödeme yapmaları ve kendilerini güvece altına almaları şeklinde tanımlanabilir. Yani Sigorta Hukuku’ nun kapsamı bu şekildedir. Tanımdan yola çıkarak sigorta hukuku davaları nelerdir? Trafik sigortası nedir şeklinde sorular oluşmakta ve insanlar bu konular hakkında daha detaylı bilgiler edinmek istemektedir.

Bu sistem sayesinde, yukarıda bahsedilen tehlikelerin gerçekleşmesi dahilinde zarar uğrayan kişilerin, zararlarını karşılayabilecekleri ve benzer rizikolara maruz kalan kişilerin de katkıda bulunduğu ( ödeme yaptığı ) bir birikim oluşturulur. Kazanın ya da malum durumların gerçekleşmesi sonucunda, zarara maruz kalan kişinin sigorta şirketine müracaatı ve taleplerinin yerine getirilmesi gibi konularda sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu sorunlar arasında en çok hasar tespiti ve zararın büyüklüğünün belirlenmesi gibi konularda anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır.

Sigorta Hukukuna Dair Örnek
Sigorta hukuku davaları nelerdir? Trafik sigortası nedir gibi merak edilen konulara, yukarıdaki açıklamalar dahilinde bir örnek verelim. Örneğin; bir trafik kazası sonucunda bedensel engeli oluşan ( sakatlanan ) bir kişinin, kazaya sebebiyet veren kişiye dava açma hakkının olduğu gibi aynı zamanda aracın hasarının karşılanması adına sigorta şirketinden de maddi tazminat alabilme hakkı vardır.

Bunun için yapılması gereken aşamalarda ilk olarak kişinin kazadaki kusur durumu tespit edilir. Daha sonra kişide meydana gelen zararın ( sakatlık durumunun yani oranın tespiti ) tespiti yapılır daha sonra bu sakatlığın yarattığı beden gücü kaybının oranı hesaplanır. Bu orana göre de sigorta şirketinden alacakların tahsili sağlanır.

Sigorta Hukuku Avukatı Nedir?
Yukarıda bahsedilen örnekte, sigorta şirketi ile bedensel ve mal açısından zarar uğramış olan kişilerde anlaşmazlık söz konusu olduğunda olay dava yolu ile halledilir. Bu konuda da devreye sigorta hukuku konusunda deneyimli, engin bilgilere sahip bir avukat devreye girmelidir. Aksi takdirde, kişiler bu zararları karşılayacak yönde avantajlar sağlayamayabilir.

İşte sigorta avukatı, sigorta şirketleri ve bu şirketlerin dayattığı sözleşmelerde meydana gelebilecek sorunlarda sizleri temsil etmek üzere görev almış alanında uzman kişilerdir.

Sigorta Hukuku Davaları Nelerdir?
Zarar Sigortaları
Sorumluluk Sigortaları
Sigorta Hukuku davaları nelerdir? Trafik sigortası nedir? sorularının yanıtlarını merak edenler için ilk olarak sigorta hukuku davalarını açıklayalım ve neler olduklarını listeleyelim. Sigorta hukuku davaları içerinde ilk olarak zarar sigortaları yer alır. Zarar sigortaları de kendi içerisinde çeşitli türlere ayrılır. Bunlardan ilki ‘ sorumluluk sigortası’ dır. Bunların bir kısmı genel olarak zorunlu sigortaları karşılar. Çünkü kazada meydana gelen zarar her ne kadar kişinin zararı gibi görünse de, sigortalayan kişinin de zararının korunması elzemdir. Bu yüzden sorumluluk sigortası genel anlamda 3. Kişilerin mal varlığını korumaya yöneliktir. Bu davanın kapsadığı sigorta çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası (KASKO)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Mesleki Sorumluluk Sigortası
İşveren Sorumluluk Sigortası
Ürün Sorumluluk Sigortası
Sigorta Hukuku Davaları Nelerdir; Mal Sigortaları
Bu tip sigortalarda sigortalının bir mal üzerindeki hakkı yani menfaati sigorta edilmiştir. Buna en iyi örnek olarak Deprem Sigortası örnek verilebilir. Ancak bu menfaatin para ile ölçülebilir olması gerekmektedir. Bu mal sigortalarının en önemli noktalarından biridir. Bu sigortalar şunlardır:

Zorunlu Deprem Sigortası
İnşaat Sigortası
Yangın ve yangına bağlı kar kayıpları sigortası
Sigorta Hukuku Davaları Nelerdir; Can Sigortaları
Bu tip bir sigorta çeşidinde, sigorta şirketleri mevcut olan zarara bakmaksızın sözleşme öncesinde karar verilen miktarı ödemek zorundadırlar. Ancak gerek poliçeler gerekse sözleşmeler hazırlanırken, beyan ve taleplerde meydana gelen hususlar açısından eksiklikler söz konusu olabilir. Ya da sigortanın işlemesi durumunda bu kez ödenecek meblağ konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Her iki durumda da hukuki açıdan yardım alınması gerekebilir. Biz de Saatçı Hukuk bürosu olarak, alanında uzman kadromuz ile size sigorta hukukuna dair bütün konularda hizmet vermekten, yardım etmekten memnuniyet duyarız. Can sigortası çeşitleri aşağıda verildiği gibidir:

Hayat Sigortası
Sağlık Sigortası
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları
Sigorta Hukuku Davaları Nelerdir; Trafik Sigortası Nedir?
Sigorta Hukuku davaları nelerdir? Trafik sigortası nedir? sorusunun yanıtını merak edenler için şimdi de zorunlu trafik sigortasını tanımlayalım.

Zorunlu trafik sigortaları; araç sahibi olan ve trafiğe çıkan herkesin yaptırması gereken zorunlu bir sigorta çeşididir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu etrafında düzenlenmiştir. Kapsamı; kaza yolu ile herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafta oluşan maddi ve zararların üstenilmesidir. Bu sigortaların limitleri her yıl yeniden düzenlenebilir ve bu limitler dahilinde yapılan ödemeler sonucunda, araç sahibi ya da araçta meydana gelen zararlar karşılanır.

Bu sigortayı yaptıran ve düzenli olarak ödemesini yapan kişiler kazalarda kusurlu dahi olsalar, ortaya çıkabilecek maddi sorumluluklardan kurtulmuş olurlar. Çünkü bu sigorta, hem karşı tarafın zararını hem de kazada kusurlu olan kişinin maddi hasarlarını öder.

Ayrıca bu sigorta, ölüm ya da ölüm tehlikesi gibi ciddi konularda da hastane masraflarının karşılanması şeklinde bir teminatı da kapsar.

Bu Trafik Sigortasının yaptırılması kanunen zorunlu kılınmıştır. Aksi takdirde, sigortayı yaptırmayan ya da ödemesini geciktiren kişiler belirli miktarlarda para cezasına çarptırılır. Bunun için takibinin düzenli yapılması gerekmektedir.