• Müvekkil şirketin alacak ve verecek davaları ve icra takiplerinin değerlendirilmesi,
 • Müvekkil şirketin ticaret adı ve unvanının korunması ve unvana karşı tecavüze karşı koruma,
 • Genel kurul toplantılarının yapılması,
 • Sermaye artırımı/indirimi yapılması,
 • Haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararların tazmini,
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,
 • Ortaklık sözleşmeleri,
 • Dağıtım (Paylaştırma) sözleşmeleri,
 • İş sözleşmeleri
 • Ortak Teşebbüsler,
 • Satım sözleşmeleri,
 • Bayilik sözleşmeleri,
 • Ariyet sözleşmeleri,
 • Aktif Mübaayası (Satın alma) sözleşmeleri,
 • Acentelik sözleşmeleri,
 • Sigorta sözleşmeleri,
 • İnşaat sözleşmeleri,
 • Lisans sözleşmeleri,
 • Sözleşmelerden doğan ihtilacın ticaret mahkemelerinde çözümü gibi hususlarda hizmet vermektedir.