Ülkemizde son dönemde artan enerji fiyatları yüksek oranda enerji tüketen işletmelerin finansman kolaylığı ve sunulan teşvikler nedeniyle çatı üzeri güneş enerji santrali projelerine ilgi duymasına sebep olmuştur. Çatıların üzerine yerleştirilen panellerden elde edilen enerjinin elektriğe dönüştürülmesi şeklinde çalışan bu sistemde EPC (Engineering Procurement and Construction) şeklinde bilinen firmaların önemli rolleri bulunmaktadır. Söz konusu firmalar genellikle projenin tüm mühendislik, tedarik, montaj ve test aşamalarını işletme sahipleri ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında üstlenmektedirler. EPC firmaları ile işletme sahibi arasında yapılacak sözleşmede dikkat edilmesi gereken başlıca hususları şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • EPC firması tarafından sunulan teklifte belirtilen proje güç üretim kapasitesi (büyüklüğe göre kilowatt (kw) veya megawatt (mw) cinsinden ifade edilebilir) ve bu kapasitenin altında kalınması durumuna bağlanan hukuki sonuç,
  • EPC firması tarafından sunulan teklifte proje mühendislik, tedarik, montaj ve test aşamaları için öngörülen bedelin 1 kw karşılığındaki tutarı,
  • Proje kapsamında kullanılacak özellikle panel ve invertör markaları ve garanti süreleri,
  • Projenin montaj aşamasında yapılan işçiliğe ilişkin EPC firması tarafından verilecek garantinin süresi,
  • Proje tamamlandıktan sonra yapılacak periyodik bakımların sözleşme bedeli kapsamında olup olmadığı,
  • Çağrı mektubu başvurusundan santralin enerji üretmeye başlayacağı tarihe kadar geçecek süre,
  • Sözleşme kapsamında EPC firması için öngörülen bedelin belli kısımlarının ödenmesine ilişkin koşullar (güneş panellerinin sevkinde %20, tüm ekipmanların montajı sonrası %30 vb.),
  • Teklif edilen sözleşme bedeline KDV’nin dahil olup olmadığı.