İçer Hukuk Bürosu uzman hukukçu kadrosu ve çözüm ortaklıkları ile genel hukuk hizmetlerinin yanı sıra kurumların KVKK uyum süreci danışmanlığı, uluslararası sözleşmelerin (İngilizce, Fransızca ve Arapça) hazırlanması sözleşme süreçlerinin yürütülmesi konusunda danışmanlık ve bu sözleşmenin ifası sırasında uluslararası tahkim veya yabancı mahkemeler önündeki hukuki süreçlerde danışmanlık ve temsil, taraf olduğumuz uluslararası kurumlara (örn: Birleşmiş Milletler ) bu kurumların resmi dillerinde yapılacak başvuruların hazırlanması ve takibi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvurularının hazırlanması ve takibi, konularında profesyonel hizmet sunmaktadır.