MAL REJİMİ NE OLURSA OLSUN, SAĞ KALAN EŞE TEREKE MALLARI ARASINDA BULUNAN AİLE KONUTU VE EV EŞYALARI ÜZERİNDE YASAL MİRAS PAYINA MAHSUBEN MÜLKİYET HAKKI, EĞER HAKLI NEDENLER VARSA MÜLKİYET YERİNE OTURMA VEYA İNTİFA HAKKINI İSTEME HAKKI VARDIR.

Mal rejimi ne olursa olsun, sağ kalan eşe tereke malları arasında bulunan aile konutu ve ev eşyaları üzerinde yasal miras payına mahsuben mülkiyet hakkı, eğer haklı nedenler varsa mülkiyet yerine oturma veya intifa hakkını isteme olanağı getirmiştir. Ancak bu özgüleme ve alım hakkı bedelsiz değildir. Eğer eşin mirastan payına düşen miktar aile konutunun değerini karşılamıyorsa,…

Detaylı Bilgi

KAPALI FATURA BORCUN ÖDENDİĞİNE KARİNE TEŞKİL ETMEKTEDİR.

Açık fatura; mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini faturanın düzenlendiği anda ödemeyip, sonradan ödeyecek olması durumunda düzenlenen faturadır.Açık fatura düzenlenirken satıcı kaşe ve imzayı faturanın üst kısmına basar. Kapalı fatura ise, mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini, faturanın düzenlendiği anda ödemesi durumunda düzenlenen faturadır. Kapalı fatura düzenlenirken satıcı kaşe…

Detaylı Bilgi